Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Vrijwilligers

Momenteel zijn er 8 zanggroepen actief in 6 verschillende inrichtingen, waar ze maandelijks kerkdiensten ondersteunen. De vrijwilligers vormen samen een hechte groep waarbinnen taken verdeeld worden. We tonen betrokkenheid bij de gevangenen door gesprekken met hen aan te gaan en met hen mee te leven. Als groep zingen we liederen en maken daarbij gebruik van diverse instrumenten. In België vertalen vrijwilligers de dienst simultaan naar het Engels, vaak ook naar het Frans en soms naar het Russisch.

Daarnaast verrichten we in sommige gevangenissen ook praktische taken, zoals koffiezetten, en bieden we boeken aan zoals Bijbels of delen daarvan, en ander evangelisatiemateriaal. De groep draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen en te helpen bij de praktische toepassing ervan onder de gevangenen.

Ben je geïnteresseerd in dit vrijwilligerswerk? Dan nodigen we je graag uit voor een bezinningsavond of kun je contact met ons opnemen voor meer informatie. Alle vrijwilligers werken volgens het vrijwilligersreglement, dat je hier kunt downloaden.

Vrijwilligersreglement

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo