Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Vrijwilligers

Op dit moment zijn er 8 zanggroepen in 6 inrichtingen, die maandelijks een kerkdienst ondersteunen. De vrijwilligers zijn deelnemers van een groep. 

Binnen de groep worden de taken verdeeld. We leven met de gevangenen mee en gaan met hen in gesprek. Als groep zingen we liederen, daarbij maken we gebruik van instrumenten. In België vertalen vrijwilligers de dienst simultaan in het Engels, bijna altijd ook in het Frans en soms in het Russisch.
In enkele gevangenissen verrichten we huishoudelijke taken, zoals koffie zetten. We bieden boeken aan. Bijbels, of gedeelten daarvan, en ander evangelisatiemateriaal. 

De groep neemt samen de verantwoordelijkheid om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen en om de gevangenen te helpen het handen en voeten te geven.

Ben je geïnteresseerd in dit vrijwilligerswerk? We kunnen elkaar ontmoeten op een bezinningsavond, of neem contact met ons op.

Alle vrijwilligers werken volgens het vrijwilligersreglement. Dat kun je hier downloaden.

Vrijwilligersreglement

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo