Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Actueel

Bekijk hieronder ons laatste nieuws:

                                                                                                                                                                                                                       

april 2024: Jaarverslag 2023

We kunnen terugkijken op een gezegend 2023. Het bestuur heeft zowel het jaarverslag als het financiële verslag goedgekeurd. Deze verslagen over 2023 zijn te vinden onder het tabblad ANBI.

                                                                                                                                                                                                                       

3 november 2023: Uitnodiging bezinningsavond

Op D.V. vrijdag 3 november 2023 zal er bezinningsavond worden gehouden in de Vrije Evangelische Gemeente te Wemeldinge. 

Spreker: Jos van Damme
Adres: Noordelijke Achterweg 67 te Wemeldinge
Tijd: 20.00 uur

                                                                                                                                                                                                                       

april 2023: Jaarverslag 2022

We mogen terugkijken op een gezegend 2022. Als bestuur hebben we het jaarverslag en het financiële verslag vastgesteld. Het jaarverslag over 2022 en het financieel verslag over 2022 zijn te vinden onder tabblad ANBI.

                                                                                                                                                                                                                       

april 2022: Jaarverslag 2021

Als bestuur hebben we het jaarverslag en het financiële verslag vastgesteld. Het jaarverslag over 2021 en het financieel verslag over 2021 zijn te vinden onder tabblad ANBI.

                                                                                                                                                                                                                       

7 februari 2022: Gebedspunten

Geliefde achterban van Pro Deo,

 

Afgelopen week was er weer een bestuursvergadering waarin de verschillende gevangenisgroepen waar Pro Deo werkzaam is aan de orde kwamen.

We zijn heel blij met zoveel trouwe vrijwilligers die op verschillende plekken hun gaven en tijd inzetten voor het werk in Gods Koninkrijk.

Romeinen 10 vers 14:

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven?

En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?

En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

 

We willen vragen of jullie mee bidden en danken voor het werk van Pro Deo en dan specifiek voor deze punten:

 

Den Hey-Acker:

De jongeren zitten meestal maar kort waardoor de vrijwilligers niet echt een band met hen kunnen opbouwen. We bidden of de Heere God deze korte ontmoetingen, het nadenken en zingen vanuit de Bijbel wil zegenen.

Merksplas:

We bidden voor een groei van de Bijbelstudiegroep. Zodat de mannen vanuit de Bijbel meer kennis en onderwijs krijgen over de Heere God en het leven met Hem en ze elkaar hierin tot steun kunnen zijn.

Turnhout:

We danken de Heere God voor de energie en gezondheid die Hij aan de pastors en vrijwilliger geeft om het werk hier te kunnen doen. Voor het groeiende aantal mannen dat de dienst bezoekt.

Wortel:

We danken de Heere God voor het werk wat hier gestaag mag doorgaan. Er is een vaste kern bezoekers dat trouw naar de dienst komt en ook ontmoeten we regelmatig nieuwe bezoekers.

Psalm 37 vers 4

Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.

Hartelijke groeten namens het bestuur van Pro Deo.

 

                                                                                                                                                                                                                       

april 2021: Jaarverslag 2020

We mogen terugkijken op een gezegend 2020. Als bestuur hebben we het jaarverslag en het financiële verslag vastgesteld. Het jaarverslag over 2020 en het financieeel verslag over 2020 zijn te vinden onder tabblad ANBI.

                                                                                                                                                                                                                       

1 november 2019: Bezinningsavond

God die via 1000 wegen ons tot Hem bracht

Op de bezinningsavond van Pro Deo dacht dominee van Campen met ons na over dit onderwerp. Hoe komt een mens nu tot geloof?

We lazen Lukas 15. De gelijkenis van de verloren zoon. In Lukas 15: 17 staat: `toen kwam hij tot zichzelf`. Om tot God te komen is geloof en berouw nodig. Soms is dit heel duidelijk. Soms is dit ook heel kalm en stil.

Hoe heeft God in jouw leven gewerkt?

We hebben nagedacht over de volgende 7 wegen:

1.       Een Godservaring: dit kan een droom zijn, of een wonderlijke redding.

2.       Kerk: in de kerk opgroeien en door middel van de liederen, de prediking of de mensen tot het geloof gekomen.

3.       Preken: soms kan een preek indruk maken als een pijl in je hart.

4.       Leven van een sterke christen: soms maakt het leven van een sterke christen veel indruk en komt iemand daardoor tot geloof. Bijvoorbeeld een oma of ouders etc.

5.       Bijbel: denk hierbij aan de Moorman. Hij las en hij geloofde het. Hij was gefascineerd door Jezus.

6.       Verhoring van bepaalde gebeden: soms komt iemand tot geloof nadat een bepaald gebed is verhoord.

7.       Gesprekken met medechristenen

Natuurlijk zijn dit niet de enige wegen. Er wordt niet voor niets gezongen over de 1000 wegen. Soms al heel simpel door een schilderij, een lied of andere muziek. Het kan heel radicaal zijn, heel wettisch, heel evangelisch of juist heel kalm. Er zal wel een verandering te zien zijn. De wissel gaat om.

Waarom zou je die weg naar Jezus in willen slaan. Waarom zou je tot Hem komen?

Als je bang bent voor het oordeel, de dood of de eeuwigheid. Als je verlost wilt zijn van je schaamte en schuld. Als je verlangt naar de waarheid. Als je hulp nodig hebt bij je problemen. Als je leegte voelt en je die wilt vullen. Als je verlangt naar Iemand die van je houdt.

 

 

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo