Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Contact

Wilt u contact met ons opnemen of vrijwilliger/donateur worden? Meer informatie vindt u hieronder.

Stichting Pro Deo
postbus 131 
4400 AC Yerseke   
Nederland 

Rekeningnummer IBAN NL63 INGB 0006 7803 50
ten name van Stichting Pro Deo te Kapelle
BIC code: INGBNL2A

Kamer van Koophandel Middelburg, nummer 41115332
Stichting Pro Deo is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Fiscaal nummer: 8052.32.679

In het jaarverslag onder het tabblad 'ANBI' vindt u:

Het beleidsplan bevat ook informatie over het beloningsbeleid van Pro Deo.

Neem contact met ons op via het onderstaande formulier.

Contactformulier

Informatie over:


Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo