Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Contact

Wilt u contact met ons opnemen, of vrijwilliger of donateur worden?
Hier vindt u meer informatie. 

Stichting Pro Deo
postbus 131 
4400 AC Yerseke    

Rekeningnummer IBAN NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. stichting pro Deo te Kapelle.
BIC code is INGBNL2A.

Kamer van koophandel te Middelburg nummer s 41115332.
Pro Deo staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ons fiscaal nummer: 8052.32.679.

In het jaarverslag onder het tabblad ANBI vindt u de volgende gegevens:
- De bestuurssamenstelling 
- De namen van de bestuursleden 
- De doelstelling
- Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
- De financiële verantwoording
In het beleidsplan vindt u ook het beloningsbeleid (Pro Deo).

Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen.

Contactformulier

Informatie over:


Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo