Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Welkom

Welkom op de website van Stichting Pro Deo, waar we gevangenen hoop en een nieuw perspectief bieden door het evangelie te delen.

Missie en activiteiten
Stichting Pro Deo heeft als doel gevangenen kennis te laten maken met het evangelie van Jezus Christus. Onze vrijwilligers ondersteunen gevangenispredikanten bij het organiseren van kerkdiensten in verschillende (penitentiaire) inrichtingen in Zuidwest-Nederland en België. Ze bieden een luisterend oor en voeren gesprekken met zowel jongeren als volwassenen achter de tralies.

Ons werk steunen?
U kunt ons werk steunen door middel van gebed. Onze stichting is afhankelijk van financiële steun van donateurs (voor meer informatie, zie onder ‘contact’). 

Wilt u ook vrijwilliger worden? Neem dan contact met ons op.

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo