Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Welkom

Wie zijn wij?
Pro Deo heeft als doel gevangenen in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus. Onze vrijwilligers ondersteunen gevangenispastores bij het organiseren van kerkdiensten in diverse (penitentiaire) inrichtingen in Zuidwest-Nederland en België. Ze bieden een luisterend oor en gaan in gesprek met jongeren en volwassenen achter de tralies.

Meeleven?
U kunt ons werk steunen door middel van gebed .

Onze stichting is afhankelijk van financiële steun van donateurs (zie onder 'contact' voor meer informatie). Wilt u ook vrijwilliger worden? Neem dan contact met ons op.

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo