Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Welkom

Wie zijn wij?
Pro Deo heeft als doel om gevangenen in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus Christus. De vrijwilligers ondersteunen gevangenispastores bij het beleggen van de kerkdiensten in diverse (penitentiaire) inrichtingen in Zuid-West Nederland en België. Zij bieden een luisterend oor en gaan in gesprek met jongeren en volwassenen achter tralies.

Meeleven?
U kunt dit werk steunen door middel van gebed .

Onze stichting is afhankelijk van de financiële steun van donateurs (zie onder 'contact'). Wilt u ook vrijwilliger worden? Neem dan contact op met ons.

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo