Stichting voor vrijwilligers in het gevangenispastoraat

Bezinning

 

Bezinningsavond

Jaarlijks willen wij een bezinningsavond organiseren. Door de coronaperiode is dit enkele keren uitgesteld.
Op de laatst gehouden bezinningsavond op vrijdag 1 november 2019 hielden we onze laatste bezinningsavond in Wemeldinge.

Er was weer volop gelegenheid om samen te zingen. Uiteraard was er ook volop gelegenheid voor ontmoeting.

Ds. Van Campen  heeft deze avond een interactieve lezing gehouden over het onderwerp 'Hoe komt een mens nu tot geloof?'

We lazen Lukas 15. De gelijkenis van de verloren zoon. In Lukas 15: 17 staat: `toen kwam hij tot zichzelf`. Om tot God te komen is geloof en berouw nodig. Soms is dit heel duidelijk. Soms is dit ook heel kalm en stil.

Hoe heeft God in jouw leven gewerkt?

We hebben nagedacht over de volgende 7 wegen:

1.       Een Godservaring: dit kan een droom zijn, of een wonderlijke redding.

2.       Kerk: in de kerk opgroeien en door middel van de liederen, de prediking of de mensen tot het geloof gekomen.

3.       Preken: soms kan een preek indruk maken als een pijl in je hart.

4.       Leven van een sterke christen: soms maakt het leven van een sterke christen veel indruk en komt iemand daardoor tot geloof. Bijvoorbeeld een oma of ouders etc.

5.       Bijbel: denk hierbij aan de Moorman. Hij las en hij geloofde het. Hij was gefascineerd door Jezus.

6.       Verhoring van bepaalde gebeden: soms komt iemand tot geloof nadat een bepaald gebed is verhoord.

7.       Gesprekken met medechristenen

Natuurlijk zijn dit niet de enige wegen. Er wordt niet voor niets gezongen over de 1000 wegen. Soms al heel simpel door een schilderij, een lied of andere muziek. Het kan heel radicaal zijn, heel wettisch, heel evangelisch of juist heel kalm. Er zal wel een verandering te zien zijn. De wissel gaat om.

Waarom zou je die weg naar Jezus in willen slaan. Waarom zou je tot Hem komen?

Als je bang bent voor het oordeel, de dood of de eeuwigheid. Als je verlost wilt zijn van je schaamte en schuld. Als je verlangt naar de waarheid. Als je hulp nodig hebt bij je problemen. Als je leegte voelt en je die wilt vullen. Als je verlangt naar Iemand die van je houdt.

We zien terug op een zeer waardevolle avond.


 

Stichting Pro Deo
Postbus 131
4400 AC Yerseke

Rekeningnummer:
NL63 INGB 0006 7803 50 t.a.v. Stichting Pro Deo